AJPIS Suceava anunță că se pot depune solicitări pentru subvenţii de la bugetul de stat acordate asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pentru anul 2024


Intră acum și în grupul de

 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava a anunțat că asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot depune documentaţia de solicitare a subvenţiei în baza Legii nr. 34/ 1998, pentru anul 2024, până la data de 29 septembrie 2023, ora 14.00, în una dintre următoarele forme:                                                           
-în pachet închis, la registratura Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială  în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia, fundaţia sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii (respectiv la sediul AJPIS Suceava, str. Tudor Vladimirescu FN).
-electronic, către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe adresa de email: [email protected]

Sunt eligibile să solicite subvenţii de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/ 1998 asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România care îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:

-administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, inclusiv Municipiul București, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, inclusiv Municipiul Bucureşti şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015;

-sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizor de servicii sociale, potrivit legii deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;

-solicită subvenţia în completarea resurselor financiare proprii.

Nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul: 1.000 lei/persoană pentru serviciile sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte; și 600 lei/persoană, pentru serviciile sociale fără cazare, precum şi pentru adăposturile de noapte.


Intră acum și în grupul de