Retea interregionala de formare in sistem e-learning pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar sucevean

USV SimpozionUn număr de 129 de suceveni au beneficiat de o subvenţie în valoare totală de 1.600 lei, care s-a acordat pentru achiziţionarea unui computer şi a unui abonament la internet în cadrul unui program de formare continuă propus învăţătorilor şi educatorilor prin proiectul „REŢEA INTERREGIONALĂ DE FORMARE ÎN SISTEM E-LEARNING A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași si partenerii săi-Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

Universitatea suceveană precizează într-un comunicat de presă că proiectul se înscrie în coordonatele programului-cadru PNCDI 2007-2013 şi are ca punct de plecare realitatea că instituţiile de învăţământ se confruntă cu numeroase provocări, dar şi cu responsabilitatea cercetării fenomenelor generate de noile tehnologii informaţionale. Internetul şi noile tehnologii au deschis modalităţi inovatoare pentru cercetare şi învăţare prin colaborare interdisciplinară, naţională şi internaţională.

În document se arată că scopul fundamental al proiectului a fost acela de dezvoltare şi actualizare a competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin participarea la un program de formare continuă în sistem e-learning. Proiectul a oferit un program complet de formare continuă cu 90 de credite pentru cadrele didactice din învățământul primar și preșcolar. Cursurile s-au desfășurat pe o platformă de învățare, ceea ce a presupus parcurgerea activităților de învățare și rezolvarea temelor fără deplasarea cursanţilor la un centru de formare, în ritmul lor de asimilare și în functie de timpul disponibil pentru propriile activități de formare. Calitatea cursurilor, precum și această modalitate inovativă de învățare a fost apreciată de cursanți care și-au manifestat deschiderea pentru provocările lumii contemporane.

Dintre cei 200 de participanţi suceveni, 129 au beneficiat de o subvenţie în valoare totală de 1.600 lei, care s-a acordat pentru achiziţionarea unui computer şi a unui abonament la internet. Cursurile au fost gratuite pentru toţi beneficiarii, la Universitatea Suceava fiind gestionate dosarele de participare pentru cursanţi din judeţele Suceava, Botoşani, Maramureş și Bistriţa.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, fiind centrată pe formarea inițială și continuă a viitorilor și actualilor profesori, dezvoltă continuu programe de formare care să întâmpine nevoile de perfecţionare şi dezvoltare a carierei didactice pentru educatorii din Bucovina şi din zona de nord-est a ţării, asumându-şi misiunea de a susţine calitatea educaţiei, precizează sursa citată.

Persoanele interesate pot obține detalii suplimentare despre acest proiect accesând www.rifse.uaic.ro sau http://fsed.usv.ro