Populatia judetului, de 708.745 de locuitori este subevaluata sever, iar numărul va fi recalculat, sustine DJS Suceava

Populaţia judeţului Suceava la data de 1.I.2013 era de 708745 locuitori. (-19 locuitori comparativ cu 1.I.2012), cu următoarea notă explicativă: Populaţia stabilă la 1 ianuarie a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei României. Datele prezentate au caracter provizoriu, urmând ca numărul populaţiei stabile să fie recalculat in perioada urmatoare, tinand cont de rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011, pentru seriile de timp până la precedentul recensământ.

Din total populaţie, 49,4 % reprezintă persoane de sex masculin şi 50,6 % persoane de sex feminin (la nivel de ţară ponderile fiind de 48,7% pentru persoane de sex masculin şi 51,3 % persoane de sex feminin).

Pe medii de rezidenţă, 42,4% din populaţia judeţului reprezintă locuitorii din mediul urban şi 57,6 % cei din mediul rural (pe total ţară proporţiile fiind de 54,8 % pentru urban şi 45,2 % pentru rural).

Din analiza datelor comparative privind populaţia la nivel naţional, judeţul Suceava se situează pe locul 6, după municipiul Bucureşti şi judeţele Iaşi, Prahova, Constanţa, Bacău. In semestrul I 2013, sporul natural al populatiei a fost negativ, de 280 persoane; în aceeasi perioada a anului 2012 populatia judeţului înregistra un spor natural pozitiv de 51 persoane.

Atât la nivel naţional cât si la nivelul regiunii Nord-Est, în semestrul I 2013, sporul natural a înregistrat valori negative, de -37.692 persoane la nivel naţional şi – 4571 persoane la nivelul regiunii Nord-Est.

In semestrul I 2013 rata natalităţii a fost 10,1‰, în scădere cu 1,5 puncte procentuale faţă de rata natalitaţii înregistrată în semestrul I 2012; rata mortalităţii a scăzut 0,5 puncte procentuale de la 11,4‰, la 10,9‰. Ambele rate au înregistrat valori mai mari în mediul rural comparativ cu mediul urban.

Datele comparative la nivel naţional, plasează judeţul Suceava, pe locul doi din punct de vedere a ratei natalităţii (10,1‰, faţă de 8,4‰ pe total ţară) şi pe locul şase din punct de vedere al sporului natural (- 0,8‰ faţă de – 3,6‰ înregistrat la nivel naţional).

 In semestrul I 2013, din analiza datelelor operative, se constată că nici un judeţ nu a înregistrat spor natural pozitiv. Valoarea cea mai mică a ratei sporului natural al populaţiei a fost înregistrată în judeţul Teleorman (-10, 6‰).