Profesori falticeneni, participanti la Seminarul National “Parteneriat in educatia pentru mediul inconjurator”

Sâmbătă, 5 octombrie 2013 a avut loc a XV-a ediţie a Seminarului Naţional Parteneriat în Educaţia pentru Mediul Înconjurător ce a avut ca temă EDUCAŢIA PENTRU MEDIU ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ. Seminarul s-a desfăşurat la Bucureşti, în sala Diplomate a HoteluluiAtheneePalace, fiind organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, membru cu drepturi depline al Fundaţiei Mondiale de Educaţie pentru Mediul Înconjurător.

Seminarul a avut invitaţi de renume precum: Finn Bolding Thomsen, director Foundation for Environmental Education (FEE), invitat special, profesor universitar Maria Pătroescu, preşedinte de onoare a CCDG Bucureşti, redactor şef Cristian Lascu din partea National Geographic. Discuţiile au avut ca punct de plecare conşientizarea problemelor de mediu şi dezvoltarea spiritului participativ la rezolvarea acestora, înuşirea noţiunilor de mediu şi calitate a mediului, acceptarea problematicii mediului la nivel local, regional şi naţional, înţelegerea dimensiunii globale a degradării mediului înconjurător, acceptarea reducerii presiunii umane  asupra mediului,, limitarea  consumului de resurse teritoriale prin participarea la implementarea unui management durabil al mediului, puncte atinse, în discutiile lor de invitaţi.

Ordinea de zi a Seminarului a avut în vedere recunoaşterea eforturilor profesorilor şi elevilor, a şcolilor implicate în programele coordonate de CCDG Bucureşti, pentru anul şcolar 2012/2013, eforturi care au fost răsplătite prin premii şi distincţii. Au fost prezentate proiectele  CCDG Bucureşti pentru anul şcolar 2013/2014 (obiective, scop şi acţiuni). Lucrările Seminarului au fost prezidate de doamna Cornelia Dincă, preşedintă a CCDG Bucureşti. Au fost prezenţi 400 de profesori din toată ţara coordonatori de proiecte naţionale sau internaţionale.

La Seminarul Naţional Colegiul ,,Vasile Lovinescu’’ Fălticeni a fost reprezentat de  profesorii Gabriela Budeanu şi Claudia Şandru, în calitate de coordonatori pentru Proiectul Naţional Patrula Eco.

Elevii şi profesorii Colegiului ,,Vasile Lovinescu’’ Fălticeni au dovedit măiestrie şi devotament în derularea activităţilor de educaţie pentru mediu, reuşind să obţină cinci premii. Astfel printre proiectele derulate în anul şcolar trecut, două (Patrula ECO DESIRE şi LeaF, Copacul –eterna alinare) au reuşit să urce pe podium:

Proiectul National Patrula ECO: Eco Desire

prof. coord. . Gabriela Budeanu şi Claudia Şandru.

  • Plăcintă Ana-Maria -premiu special pentru cea mai complexă agendă eco
  • Budeanu Gabriela -premiu pentru cel mai implicat cadru didactic (Proiect Naţional Patrula ECO-Eco Desire);
  • Premiu special pentru cel mai bun exemplu de bună practică -Beneficiile folosirii tehnologiilor verzi, realizarea celei mai bune Campanii

Proiectul Internaţional LeaF (Learning about Forests)

 prof. coordonator Gabriela Budeanu

  • Menţiune, Concurs Naţional ,,Prietenii Pădurii’’, ediţia a VIII-a: Puiu Paula, cl. a IX a Servicii C
  • Premiu, Concurs Internaţional ,,Panasonic Tree Planting’’, editia a II-a

Prezenţa doamnei inspector Tatiana Vântur, în calitate de coordonator zonal al CCDG Bucureşti şi reprezentant al ISJ Suceava, a constituit pentru profesorii colegiului nostru prezenţi la seminar, un motiv în plus pentru a continua activităţile începute, iar felicitările adresate în plen de doaman preşedinte a CCDG Bucureşti şi personal de doamna inspector nu a fost decât un moment de maximă emoţie şi safisfacţie privind implicarea elevilor şi a profesorilor colegiului, a recunoaşterii eforturilor depuse.

Mulţimum domnului director profesor Gabriel Matei pentru încrederea acordată, pentru încurajare, pentru sprijin şi domnului commandant al Poliţiei Municipiului Fălticeni, domnul Nichitoi Ioan, cel care a fost unul dintre cei mai activ parteneri ai proiectelor noastre.

   Prof. Gabriela Budeanu