ANUNȚ PUBLIC

Direcția Silvică Suceava, titular al amenajamentelor fondului forestier proprietate publică a statului administrat prin ocoalele silvice Breaza și Pojorâta anunță publicul interesat asupra inițierii procedurii de emitere a avizului de mediu pentru amenajamente.

Documentația aferentă amenajamentelor fondului forestier proprietate publică a statului administrat prin ocoalele silvice Breaza și Pojorâta poate fi consultată zilnic la sediul Direcției silvice Suceava, adresa B-dul 1 Mai nr. 6, municipiul Suceava,  județul Suceava,  de luni până joi între orele 0800 – 1630 și vineri între orele 0800 – 1400 .

Observațiile și sugestiile publicului se transmit în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava str. Bistriței nr. 1A.