Ora 11.00 – Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Suceava

Pe ordinea de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a Proceselor – verbale ale ședințelor Consiliului Judeţean Suceava din data de 28 martie 2014 și din data de 10 aprilie  2014.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava, pe anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul special, pentru  lunile ianuarie, februarie și martie 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacității centrelor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.

7. Proiect de hotărâre privind eliberarea licențelor de traseu pentru curse regulate speciale unor operatori de transport.

8. Proiect de hotărâre privind eliberarea licențelor de traseu pentru curse regulate  unor operatori de transport rutier.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Calendarului acţiunilor care vor fi organizate în anul 2014, de către instituţiile culturale şi artistice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 52/2014.

10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judeţului Suceava, înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 51/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului proprietate privată a Judeţului Suceava, situat în municipiul Rădăuţi, strada Ştefan cel Mare, judeţul Suceava.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului proprietate publică a Judeţului Suceava, situat în municipiul Suceava, strada Petru Rareş nr. 54, judeţul Suceava.

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al oraşului Siret a unor bunuri imobile, proprietate  publică a Judeţului Suceava, situate în oraşul Siret, judeţul Suceava.

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a Judeţului Suceava, situat în oraşul Gura Humorului, strada Sf. Mihail, judeţul Suceava, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava în administrarea Consiliului Local al oraşului Gura Humorului.

15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren, proprietate publică a judeţului Suceava, situată în municipiul Fălticeni, strada Sucevei nr.47, judeţul Suceava, aflată în administrarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Suceava.

16.Informare privind propunerea de înscriere pe Lista monumentelor de arhitectură a Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava și a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.