Casa de Cultura a Studentilor va avea sediul in strada Universitatii. Detalii aici!

TeatruÎn urma unor constante demersuri realizate de membrii comunităţii academice sucevene, cadre didactice universitare şi studenţi, demersuri începute încă din anul 1990 și susținute de reprezentanții elitei politice și administrative locale, Guvernul României a adoptat hotărârea de a înființa Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava, cu sediul în strada Universității, nr.13, informează într-un comunicat de presă, prof. univ. dr. Ştefan Purici.

Având ca obiect principal de activitate susținerea participării comunității academice la acțiunile de afirmare a culturii locale și naționale, precum și recunoașterea locului și contribuțiilor românității în cultura europeană și universală, Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava va beneficia de finanţare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, respectiv prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. Atribuțiile principale, structura organizatorică și activităţile specifice Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava vor fi cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, ce va fi aprobat prin ordin al ministrului Educației Naționale.

Potrivit sursei citate, înfiinţarea Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava, aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale și în coordonarea Universității ,,Ștefan cel Mare”, reprezintă un moment important pentru dezvoltarea structurilor instituţionale de acest gen la nivel naţional, întrucât este pentru prima dată când se pune în aplicare un nou model de funcţionare a unei Case de Cultură a Studenţilor, prin coordonarea acesteia de către o universitate.

„Orientată către colaborări active cu instituţii similare de profil din ţară şi străinătate, cu alte organizații publice și nonguvernamentale preocupate de susținerea și promovarea spiritualității naționale, Casa de Cultură a Studenților din Suceava va organiza activităţi culturale, științifice și de cercetare, manifestări sportive, turistice, educative, recreativ-distractive şi de agrement, urmărind să devină treptat o structură instituţională dinamică, cu impact real atât în rândul studenţilor USV, cât şi în întreaga comunitate universitară și preuniversitară, cu implicații pozitive pentru viaţa culturală şi socială a judeţului Suceava”, se arată în document.