Reglementari noi in domeniul asistentei sociale si de protectie a copilului

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului urmeaza sa se infiinteze in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti prin comasarea serviciului public de asistenta sociala si a serviciului public specializat pentru protectia copilului de la nivelul judetului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, prin preluarea, in mod corespunzator, a atributiilor si functiilor acestora.
Directia Generala realizeaza la nivel judetean, respectiv la nivelul local al sectoarelor municipiului Bucuresti, masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.
Regulamentul-cadru de organizare si functionare prevede drept functii principale ale directiei:
· functia de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, planul de asistenta sociala pentru prevenire si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie,
· functia de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectia copilului la nivelul judetului, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti,
· functia de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie
· functia de colaborare in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.