Incendiu la circumscriptia veterinara din Dumbraveni

Interventia a fost finalizatã o orã mai tirziu. In incendiu au ars standoala construitã din lemn, o tonã de furaje si alte materiale. Nu s-au inregistrat victime omenesti, iar pagubele fiind estimate la aproximativ 50 de milioane de lei.