Simpozionul National „Arborii Ocrotiti – simbol al vitalitatii, diversitatii si frumusetii”, la Liceul Tehnologic Cajvana

La Liceul Tehnologic Cajvana a avut loc sâmbătă, 17 mai 2014, Simpozionul Naţional Arborii Ocrotiţi – simbol al vitalității, diversității și frumuseții”, ediţia I, la care au participat cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, invitaţi din ţară, autorităţi locale, judeţene, specialişti etc.

Prin prezentările şi dezbaterile desfăşurate, aceştia şi-au arătat preocuparea de a forma comportamente şi atitudini ce vizează educarea copiilor şi tinerilor ca cetăţeni responsabili, capabili să ia decizii în ceea ce priveşte protecţia mediului. Totodată, şi-au împărtăşit unii altora exemple de bună practică în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de combatere a poluării şi de conservare a sănătăţii planetei.

Scopul acestui eveniment a fost conștientizarea întregii comunități privind valoarea ştiinţifică şi ecologică a arborilor multiseculari, precum şi importanţa europeană a stejarului din Cajvana ca simbol al perenităţii şi continuităţii.

În cuvântul de deschidere a evenimentului, domnul director coordonator al Liceului Tehnologic Cajvana, prof. Nicolae Robu, a explicat de ce s-a ales această temă.

Omul trebuie să înțeleagă că este obligat moral să împiedice distrugerea unor specii de plante, animale, precum și poluarea mediului; viitorul omenirii depinde numai de atitudinea fiecărui locuitor al planetei față de ocrotirea mediului.                                      

Am ales această temă deoarece localitatea noastră are ca simbol un stejar multisecular pe care dorim să-l protejăm, dar și să-l promovăm”, a declarat Nicolae Robu.

Evenimentul a fost organizat şi coordonat de  prof. NICOLAE ROBU- director coordonator , prof. CIOTU IULIAN- director adjunct, prof. DRUMEA MARIANA – inspector școlar pentru biologie, IŞJ Suceava, prof.  VASILIU ANIŞOR – inspector şcolar pentru istorie şi geografie, IŞJ Suceava, prof. dr. COCERHAN CONSTANTIN – vicepreședintele Societății de geografie din România .

Ca parteneri în acest proiect au fost Inspectoratul Judeţean Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, Grădina Botanică Iași, Direcția Silvică Suceava, Primăria Orașului Cajvana.

Printre invitaţii de onoare  ai simpozionului s-au  numărat lector universitar dr. DINU OPREA –Facultatea de Istorie-Geografie, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, biolog dr. ADRIAN OPREA –Grădina Botanică „Anastasie Fătu” –Iaşi, profesor MARIANA DRUMEA -inspector Şcolar ISJ Suceava, profesor dr. CONSTANTIN COCERHAN , vicepreşedinte Societatea de Geografie  din România şi nu în ultimul rând, d-l DAVIDOAIA GHEORGHIŢĂ, preot  Cajvana.

Aceştia au adresat cuvinte de laudă şi de încurajare pentru organizatorii şi participanţii la simpozion.

Comunitatea locală a oraşului Cajvana a fost reprezentată de primarul GHEORGHE TOMĂSCU, cel care a sprijinit acţiunea şcolii.

Simpozionul a avut două secţiuni:

Secțiunea I – Referate științifice pe tema ARBORII OCROTIȚI – simbol al vitalității, diversității și    frumuseții

Secțiunea a II-a – Concurs de creație (lucrări grafice, desene, colaje ale elevilor şi cadrelor didactice).

 Cei prezenţi au putut admira şi aprecia organizarea Expoziţiei S.O.S. NATURA !, amenajată cu bun gust pe holul Liceului Tehnologic Cajvana, de către cadrele didactice.

Prima secţiune, denumită ARBORII OCROTIȚI – simbol al vitalității, diversității și frumuseții a cuprins expuneri ale invitaţilor, specialiştilor pe tematica enunţată.

Astfel, au prezentat materiale care au captat atenţia celor prezenţi: prof. dr. Constantin Cocerhan, Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Suceava, prof. dr. Bogdan Nistor, Şcoala Gimnazială Zamostea, prof. Amos Ştefania, Şcoala Gimnazială Bosanci, prof. Popescu Ramona Carmen, Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung Moldovenesc, prof. Băeşu Aspazia, Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuţi, prof. Morar Ramona, Colegiul Naţional Petru Rareş, Suceava, prof. Ambrosie Tiberiu, Colegiul Tehnic Samuil Isopescu, Suceava, prof. Moisii Iuliana, Şcoala Gimnazială Oniceni, prof. Clitnovici Gelu, Liceul Tehnologic Vasile Cocea, Moldoviţa, biolog dr. Adrian Oprea, Grădina Botanică Arsenie Fătu, Iaşi şi, nu în ultimul rând, gazdă a acestui simpozion, d-l prof. Savu Vasile cu ppt-ul intitulat Stejarul Multisecular de la Cajvana.

Aceste dezbateri,  expuneri, prezentări sperăm să conducă la îndeplinirea obiectivelor: salvarea patrimoniului natural prin acțiune unitară, evaluarea obiectivă a influenței factorilor artificiali asupra speciilor protejate, promovarea din punct de vedere turistic a arborilor protejați, identificarea strategiilor de responsabilizare a tinerilor în ceea ce privește menținerea igienei mediului, dar și a integrității speciilor protejate, promovarea principilor ecologice, participarea la acțiuni de conservare și ocrotire a mediului”, a declarat prof. CIOTU IULIAN, directorul adjunct al Liceului Tehnologic Cajvana

Festivitatea a fost încheiată cu succes de sceneta Legenda Cajvanei, desfăşurată sub bolta măreaţă a Stejarului Multisecular. Costumele actorilor, desfăşurarea scenetei, ne-au teleportat pentru câteva momente în perioada domniei lui Ştefan cel Mare.

*

Se spune că era vară şi totul te îmbia la cu totul altceva decât la război. Ştefan era cam prin dreptul bisericii de astăzi, cu gândul la izbăvirea neamului, când văzduhul a fost sfâşiat de sunete obişnuite câmpurilor de luptă, cele ale buciumelor. Cu mare repeziciune oştenii şi Ştefan trec pârâul ce va purta mai târziu numele satului, oprindu-se sub stejarul de pe botul de deal, stejar uriaş, în mijlocul unei poieni mari, frumoase .

Şi fiindcă botul de deal pe care se afla stejarul era foarte uşor de apărat în cazul vreunui atac, Domnul Moldovei descălecă sub stejar trimiţând imediat un grup de oşteni să vadă ce se petrece pe pârâu în vale de unde au răsunat buciumele. Cei trimişi găsesc turme de oi şi ciobani pe care-i vestesc că domnul ţării îi cheamă la dânsul. Erau patru stăpâni de stâni, patru baci, ce aveau fiecare în jur de 100 – 200 de oi, deci cam 1000 cu totul şi care, pe loc, se înfăţişară înaintea vestitului domn.

Scăpat de orice fel de griji, domnul îi întrebă zâmbind pe sub mustaţă, dacă au măcar ceva de mâncare.

Aceştia îi spun că au doar nişte  brânză… domnitorul zâmbeşte ştiind că are vreo 200 de oşteni…

Cei patru oieri îl roagă pe Ştefan Vodă să facă un mic popas sub stejar.

Imediat ce se duc oierii, au venit mai mulţi ciobani tineri, care au început a face mese, în timp ce bătrânii au adunat laptele de la oile ce le-au muls şi au făcut doi caşi uriaşi. Cu sare, cu aceşti caşi uriaşi, se pornesc cei patru baci, cu toţi ai lor, cu mic cu mare, să-l întâmpine pe Domnul Ţării.

Domnul şi oştenii săi au rămas muţi de mirare. Nu mai văzuseră nimeni dintre ei aşa caş şi aşa ospăţ.

Când locuitorii acestor locuri au îngenunchiat în faţa Domnului Ţării, primindu-l cu caş şi sare, Domnul  a întrebat unde i-au putut face aşa de mari. Aceştia i-au răspuns:

“-În vană, Măria Ta!

De astăzi înainte aceste locuri să se cheme “Caşvana”, în amintirea priceperii şi hărniciei voastre, a poruncit cu măreţie Ştefan Vodă.”

Şi de atunci şi până acum, aşa s-au chemat aceste locuri – CAŞVANA – aşa cum a poruncit domnul cel mai mare al Moldovei “Ştefan cel Bun şi Sfânt”.

*

Dacă începutul scenetei a fost marcat de sunetul buciumelor, ropotele de aplauze au răsunat în Cajvana câteva minute la încheierea programului.

Toţi cei prezenţi au încheiat manifestarea la Restaurantul Amy, din localitate, rămânând plăcut impresionaţi de organizarea, desfăşurarea activităţii, precum şi de ospitalitatea organizatorilor.

Prof. înv. Primar SESERMAN LIDIA LOREDANA

Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic Cajvana