Manifestarile internationale de traductologie de la USV – bilant fructuos si perspective optimiste

Activităţile de traductologie desfăşurate zilele acestea la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava se plasează sub semnul reuşitei şi al continuităţii. Dacă în anii precedenţi am putut să organizăm în jurul unor personalităţi din domeniul traductologiei ca Michel Ballard (Franţa), Michael Oustinoff (Franţa) şi Lance Hewson (Elveţia) colocvii şi zile de studiu cu participare internaţională, activităţile de săptămâna trecută au avut o amploare deosebită, arata prof. univ. dr. Muguraş CONSTANTINESCU, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, este pentru prima oară când s-a realizat o suită de activităţi diverse – ceremonie de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, întâlnire a prof. Jean Delisle cu studenţi şi tineri cercetători preocupaţi de traducere, dezbateri informale – în centrul cărora s-a plasat colocviul „Traducerea dimensiunii culturale a textului literar”.

„Este prima oară când un traductolog de prestigiu internaţional, şi anume Jean Delisle, profesor emerit la Universitatea din Ottawa, Canada, cu volume diseminate şi traduse în peste douăzeci de limbi, primeşte la Suceava cel mai înalt titlu pe care Universitatea îl acordă, acela de Doctor Honoris Causa.

Este prima oară când am avut pentru toate cele patru conferinţe plenare mari specialişti în studiile traducerii din Canada, Elveţia şi Grecia şi anume Jean Delisle, Marc Charron, Lance Hewson, Maria Papadima.

Este prima oară când un colocviu de traductologie reuneşte la noi participanţi din spaţii geografice şi culturale de o mare diversitate: Turcia, Spania, Rusia, Cehia, Franţa, Grecia, Maroc, Elveţia, Canada, Insula Reunion, Insula Barbados. Profesorul Jean Delisle, care venea de la un alt colocviu organizat la noi în ţară, a remarcat, prin comparaţie, această diversitate, motivată, probabil, şi de generozitatea tematicii colocviului, Traducerea dimensiunii culturale a textului literar. Participanţii au fost impresionaţi în mod deosebit de calitatea dezbaterilor, pe cât de pasionante, pe atât de fructuoase, provocate de majoritatea comunicărilor, care s-au remarcat prin varietatea de abordări şi de problematici, având adeseori o puternică amprentă de specificitate culturală.

De asemenea, este prima oară când, profitând de faptul că manifestarea a fost încadrată în festivalul Zile şi Nopţi Studenţeşti, am introdus şi formula mai relaxată a unor dezbateri informale pe tema traducerii şi a traducătorului, care au avut loc în Book Cafe, ceea ce a dat colocviului o notă specială de prospeţime şi de vioiciune, apreciată, în egală măsură, de studenţi, de oaspeţi şi de către ceilalţi participanţi.

Densitatea de idei vehiculate, schimbul de opinii, noutatea de perspective, dialogul stimulator au făcut ca aceste Manifestări de traductologie de la USV, cum bine spunea unul dintre participanţi, să condenseze în câteva zile o sumă de reflecţii traductologice pe care, de unul singur, cercetătorul le-ar parcurge într-un an”, precizează Muguraş Constantinescu.

În documentul citat se mai arată că reuşita colocviului îi obligă pe organizatori să-şi continue munca la aceleaşi standarde prin publicarea, la termenul promis, a actelor acestuia, prin propunerea şi organizarea unei noi manifestări de aceeaşi înaltă ţinută în octombrie 2015 care, va încerca să continue şi să completeze problematica abordată, dar neepuizată în mai 2014, având ca nucleu chestiunea complexităţii culturale.

Printre perspectivele deschise de aceste manifestări, se numără colaborarea cu Facultatea de Traducere şi Interpretare de la Universitatea din Geneva prin susţinerea unor conferinţe pe tema creativităţii în traducere de către profesori implicaţi în masteratul Teoria şi practica traducerii, precum şi desfăşurarea în colaborare a unor seminarii de analiză comparativă pe un corpus flaubertian. „De asemenea, ne propunem să răspundem invitaţiei adresată de Universitatea din Atena de a încheia cu Universitatea din Suceava o convenţie de colaborare de tipul Erasmus Plus şi de a onora invitaţia colegilor canadieni de la uiversitatea din Ottawa de a participa în anii următori la un proiect pe teme de traducere şi identitate culturală, alături de colegi de la Universitatea Santa Catarina din Brazilia, cu care, de altfel, Universitatea noastră a semnat o convenţie de colaborare, care se manifestă deocamdată la nivelul revistelor de traductologie Atelier de traduction şi Cadernos de Traduçao.

O concluzie simplă ar fi că, dacă organizarea unor astfel de manifestări cere şi consumă multă energie, reuşita lor este dătătoare de noi energii, că entuziasmul naşte entuziasm, că un proiect care aduce satisfacţii conduce la noi proiecte”, a încheiat profesorul sucevean.