Finantari pentru constructii in sistem leasing prin EURO LEASING Suceava


Intră acum și în grupul de

Evenimentul a avut loc intr-un cadru festiv in prezenta lui Loran Ercze- EURO LEASING Suceava, Marian Fatu- directorul reprezentantei MTS Leasing Romania si Iustinian Belghir- director de zona dar si a autoritatilor locale si judetene. Prin acest nou produs sunt finantate constructia de obiective industriale (hale, depozite) si civile (case de locuit, cabane, hoteluri, moteluri, sedii firme) oferta fiind valabila atit pentru persoanele fizice cit si pentru persoanele juridice.Cei care doresc sa construiasca prin acest sistem beneficiaza de o finantare de minim 20.000 de euro. Perioada de rambursare este de maxim 20 de ani, dobinda la sold de 5% pe an, fiind cea mai mica dobinda de pe piata leasingului, iar avansul pe care trebuie sa-l achite este cuprins intre 10 si 30%. Avansul minim de 10% se aplica solicitantilor persoane fizice care au terenul in proprietate, valoarea ratei reprezinta maxim 30% din cea a veniturilor realizate in perioada stabilita pentru plata acesteia (lunar, trimestrial sau semestrial) si care lucreaza de cel putin 3 ani la ultimul loc de munca. Avans de 25% platesc acei clienti care au terenurile in proprietate, iar 30% achita cei care doresc finantare si pentru achizitionarea terenului. Conditie sine qua non este aceea a valorii terenului care nu poate reprezenta mai mult de 20% din valoarea totala contractuala. Contractantii platesc rate egale. Important este faptul ca la incheierea unui contract de leasing clientului nu i se cer garantii, el garantind doar cu imobilul respectiv, care pe perioada derularii contractului este in proprietatea MTS Leasing GmbH. EURO LESING poate finanta pe linga valoarea constructiei si pe cea a terenului si chiar a proiectului. Se poate solicita oricind achitarea integrala a valorii finantate, situatie in care, pe linga ratele ramase de achitat, nu se va plati decit dobinda aferenta urmatoarelor doua rate fara nici o alta sanctiune pecuniara ori de alta natura. Acest sistem de leasing are si alte atuuri pe linga cele financiare expuse mai sus. In primul rind impunerea sistemului german de a construi, bazat pe un control riguros si permanent al executiei lucrarilor din punct de vedere al calitatii si al respectarii termenelor si preturilor stabilite prin contractul de executie. Solicitantul are dreptul de participa la licitatia pentru desemnarea constructorului, la efectuarea receptiilor preliminare si a receptiei finale. Mai mult, el poate urmari de acasa permanent desfasurarea lucrarilor de constructie prin intermediul unui sistem video online. Ca atuuri mai trebuie trecute in cont existenta unei perioade de gratie pina la semnarea procesului verbal de predare primire „la cheie” a constructiei pentru inceperea platii ratelor , posibilitatea utilizatorului din contractul de leasing de a cesiona contractul ori de inchiria constructia in situatia intervenirii unor cauze care determina imposibilitatea achitarii ratelor si asigurarea constructiei atit pe timpul executiei acesteia cit si dupa predarea catre client.Primul pas pe care trebuie sa-l faca solicitantul este acela de se deplasa la sediul firmei EURO LEASING, situat pe strada 1 Decembrie 1918, blocul AT 11 (vizavi de Metro) unde va obtine informatiile necesare cu privire la conditiile de finantare si la actele de care are nevoie la dosar. Odata depuse actele si cererea de finantare dosarul clientului va intra la procesat operatiune pentru care trebuie sa plateasca o taxa de 100 de euro in cazul persoanelor fizice si 300- 500 de euro in cazul persoanelor juridice. Preturile nu contin TVA. In termen de 7- 10 zile din momentul in care dosarul este complet clientul va fi chemat la sediul firmei pentru semnarea contractului de finantare. La doua zile dupa semnarea contractului utilizatorul va plati in contul MTS Leasing o suma echivalenta cu 5% (fara TVA) din valoarea initiala a contractului suma ce va reprezenta taxa de management. Aceasta taxa reprezinta contravaloarea urmatoarelor servicii: evaluarea obiectului contractului, studiul de fezabilitate, intocmirea referatului de finantare, asistenta tehnica pe perioada constructiei, supravegherea desfasurarii lucrarilor prin sistem video online, cheltuieli de administrare a contractului pe perioada de finantare. Constructia va incepe dupa achitarea avansului urmind ca plata ratelor sa curga dupa predarea constructiei catre client. Marian Fatu a declarat ca pina in prezent MTS Leasing a incheiat 140 de contracte in valoare totala de 24 de milioane de euro. El a precizat ca firma pe care o reprezinta va dezvolta un program cu autoritatile locale pentru constructia de locuinte pentru tinerii cu virste de pina in 35 de ani primariile urmind sa puna la dispozitie terenurile cu utilitatile necesare iar MTS Leasing sa asigure o finantare de 90% din costul lucrarilor. „Nevoia de a construi este o certitudine, insa lipsa resurselor de finantare au reprezentat principalul obstacol. Rezolvarea acestei probleme vine acum din partea MTS Leasing GmbH Germania care asigura finantari imobiliare pentru constructii in leasing avind ca atuuri flexibilitatea, dobinzile mici si profesionalismul”, a conchis Loran Ercze, de la EURO LEASING Suceava.


Intră acum și în grupul de