A fost lansata monografia „Todiresti – un sat din Bucovina. Istorie, oameni si locuri”

Primăria comunei Todireşti a organizat la finele lunii iulie lansarea monografiei „Todireşti – un sat din Bucovina. Istorie, oameni şi locuri”. Lucrarea, realizată de ing. Petre Tabarcea şi prof. dr. Mugur Andronic, poate fi considerată, cu toată îndreptăţirea, “de colecţie”.

monografie todiresti (3)

“Veneraţia ce o am pentru generaţiile trecute, care au sfinţit vatra satului prin eroismul lor,  dragostea pentru locul, care mi-a oferit  cea mai frumoasă  etapă a vieţii mele – copilăria, alături de părinţi, fraţi, prietenii de joacă,  m-au îndemnat să consider că satul nostru merită acest omagiu monografic, pentru mândria localnicilor, informarea urmaşilor noştri asupra istoriei satului. transmiterea către tineret a modelelor de valori ale satului, educarea lui spre a duce localitatea spre noi realizări şi valori cât şi pentru păstrarea tradiţiilor locale, etc.”, a afirmat domnul Tabarcea Petrea în debutul discursului său de prezentare.

monografie todiresti (2)

Pentru efortul depus la realizarea acestei preţioase cărţi, domnul primar Vasile Avram propune acordarea, în viitorul apropiat, a titlului de „Cetăţean de onoare al comunei” celor doi autori. Apreciază efortul primului autor, Petre Tabarcea, fiu al satului, “care şi-a sacrificat ultimii ani pentru această caznă spirituală pentru a putea conserva pentru totdeauna istoria vieţuitorilor noştri şi destinul satului Todireşti, în general”.

În discursul său, domnul Vasile Avram afirmă că nu multe localităţi au beneficiat de cercetări arheologice, dar “ Todireştiul a avut acest privilegiu, meritul apartinând cunoscutului istoric şi arheolog de la Muzeul Bucovinei, dr. Mugur Andronic, care încă din 1988 a iniţiat aici şi în întreaga vale a Soloneţului, numeroase investigaţii de specialitate. Astfel, în prima parte a monografiei, acesta încearcă o reconstituire a locuirii umane în primele milenii, până la înscrisurile voievodale medievale.”

monografie todiresti (5)

În ampla monografie todireştenii vor putea studia evoluţia aşezării în care îşi au rădăcinile ori în care au devenit trăitori de-a lungul timpului. Merită să-şi găsească loc în biblioteca din casa fiecarui localnic şi este aproape o obligaţie să se afle pe rafturile fiecărei biblioteci publice, spre a le fi la îndemâna tuturor acelora care vor să afle cine sunt şi de unde vin, şi poate din paginile unei asemenea scrieri le va fi mai uşor să înţeleagă şi către ce se îndreaptă.

Lucrarea, cu un cuprins vast, de peste 400 de pagini, conţine un capitol consistent dedicate arheologiei. Comuna Todireşti este deosebit de bogată în situri arheologice, în unele dintre ele efectuându-se săpături sistematice de către dr. Mugur Andronic. La baza realizării ei au stat şi amplele studii de genealogie a familiilor foştilor proprietari ai satului şi a celor mai numeroase familii de pe aceste meleaguri.

monografie todiresti (4)

Publicul numeros a putut asculta şi aprecia discursurile foştilor directori ai şcolii din comună, profesorii Mihai Bocancea şi Vasile Butnar, al învăţătorului Gheorghe Seserman şi, nu în ultimul rând, al generalului în rezervă dr. Dumitru Seserman. Doctor în istorie, acesta a prezentat o colecţie de hărţi istorice referitoare la localităţile Todireştiului, documente care îşi vor găsi locul într-un viitor muzeu al comunei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, prezent la activitate, a adresat cuvinte de apreciere la adresa autorilor şi organizatorilor.

În sala de festivităţi a Şcolii Gimnaziale Todireşti, cei prezenţi au fost încântaţi de un program de muzică şi dansuri populare, susţinut de Ansamblul „Plaiurile Soloneţului”, de Fanfara „Crai Bucovinean” şi de surorile Diana-Anastasia şi Teodora-Camelia Seserman.

 monografie todiresti

Prof. Seserman Lidia-Loredana

Realizatoare foto-copertă

„Todireşti – un sat din Bucovina. Istorie, oameni şi locuri”