Prefecturile preiau serviciul de eliberare a pasapoartelor simple

Actul normativ stabileste ca in cadrul aparatului propriu al fiecarei prefecturi se organizeaza cate un serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple au in structura birouri sau, dupa caz, compartimente pentru emiterea pasapoartelor, evidenta pasapoartelor, probleme de migrari, aplicarea masurilor restrictive si a acordurilor de readmisie si compartimente de informatica.

Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evident