Prefecturile preiau serviciul de eliberare a pasapoartelor simple


Intră acum și în grupul de

Actul normativ stabileste ca in cadrul aparatului propriu al fiecarei prefecturi se organizeaza cate un serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple au in structura birouri sau, dupa caz, compartimente pentru emiterea pasapoartelor, evidenta pasapoartelor, probleme de migrari, aplicarea masurilor restrictive si a acordurilor de readmisie si compartimente de informatica.

Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, precum si structura organizatorica, statul de functii si numarul de posturi se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei generale de pasapoarte in limita numarului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectura, cu aceasta destinatie, de catre Ministerul Administratiei si Internelor.

Numarul de posturi aferent serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se stabileste in functie de numarul populatiei din unitatea sau unitatile administrativ-teritoriale deservite, dar nu vor fi mai putin de 100 de posturi pentru Bucuresti, 20 de posturi pentru judetele cu o populatie de peste 700.000 de locuitori, 15 posturi pentru judetele cu o populatie intre 500.000 si 700.000 de locuitori si 6 posturi pentru judetele cu o populatie sub 500.000 de locuitori.

Coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se asigura in conditiile stabilite prin ordin al sefului Directiei Generale de Pasapoarte.

In Hotarare se mai precizeaza ca functiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se ocupa prin concurs sau examen, in conditiile legii. Criteriile privind selectionarea personalului si organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea functiilor prevazute in statele de functii ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se stabilesc in mod unitar, la nivelul intregii tari, de catre Directia generala de Pasapoarte, in cazul politistilor si personalului contractual, respectiv de catre Directia generala de pasapoarte impreuna cu Agentia nationala a Functionarilor Publici, in cazul functionarilor publici.


Intră acum și în grupul de