A N U N Ţ

Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 14,4 mii mc, din care:14,4 mii mc fond forestier de stat, de la ocolul silvic Moldovita

Organizatorul licitaţiilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

 Data şi ora desfăşurării licitaţiei:

8 septembrie 2014, ora 9.00

Locul desfăşurării licitaţiei : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecţiei: 3 septembrie 2014, începând cu ora 9.00

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 3 septembrie 2014, ora 16.00

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a  statului 14.413 m3,din care pe natură de produse:

–          produse principale _________0_ (m3);

–          produse secundare _____0    (m3);

–          produse de igienă ______1503    (m3);

–          produse accidentale ____12910     (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

–           răşinoase: __________14.126  (m3);

–           fag: ______________     274  (m3);

–           stejari: ____________        0   (m3);

–           diverse specii tari: ______3   (m3);

–           diverse specii moi: ______10    (m3).

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 28 august 2014.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţii vor constitui garanţia de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitaţiei sau prin numerar la casieria Direcţiei Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.