ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA: ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII


Intră acum și în grupul de

cod unic de inregistrare 720262, atribut fiscal R, cu sediul in SUCEAVA, str. 1 Decembrie nr.6, judeţul Suceava, tel/fax 0230/216840, 521783 anunţă licitaţie deschisă in scopul achiziţionării de:

– Servicii de intreţineri şi revizii pentru autovehiculele Direcţiei Silvice Suceava, Cod CPSA 502.
Durata contractului este de 12 luni de la data semnării contractului.
Documentaţia necesară pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se distribuie de către Biroul Regenerare Mecanizare tel. 0230/523894.
Costul documentaţiei este de 1.000.000 lei pentru un exemplar.
Data limită pentru obţinerea de clarificări este de 20.04.2005 -03.
Data limită pentru depunerea ofertelor este de 30.04.2005 -03.
Ofertele se depun/transmit la DIRECŢIA SILVICA SUCEAVA, str. 1 Decembrie nr.6, judeţul Suceava.
Ofertele vor fi depuse numai de firmele de pe raza municipiului Suceava.
Ofertele vor fi redactate in limba romană.
La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanţii ofertanţilor care prezintă imputernicire scrisă.

Data deschiderii ofertelor: 10.05.2005, ora 13.
Garanţia pentru participare solicitată : 20.000.000 lei.
Se interzice depunerea de oferte alternative.
Perioada de valabilitate a ofertelor – 30 zile de la. data limită de depunere a ofertelor.
Garanţia de bună execuţie a contractului este de 5% din valoarea contractului.
Criteriul de atribuire a contractului de furnizare este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.


Intră acum și în grupul de