ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA: ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE


Intră acum și în grupul de

cod unic de inregistrare 720262, atribut fiscal R, cu sediul in SUCEAVA, str. 1 Decembrie nr. 6, judeţul Suceava, tel./fax 0230/ 216840, 521783 anunţă licitaţie deschisă in scopul achiziţionării de:


– piese de schimb pentru autovehiculele şi utilajele din dotare
– lubrifianţi auto
– carburanţi
conform caietului de sarcini.
Durata contractului este de 12 luni de la data semnării contractului.
Documentaţia necesară pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se distribuie de către Biroul Regenerare Mecanizare tel. 0230/ 523894.
Costul documentaţiei este de 1.000.000 lei pentru un exemplar.
Data limită pentru obţinerea de clarificări este 20 aprilie 2005 – 03.
Data limită pentru depunerea ofertelor este de 30.04.2005 -03.
Ofertele se depun/transmit la DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, str. 1 Decembrie nr. 6, judeţul Suceava.
Ofertele vor fi redactate in limba romană.
La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanţii ofertanţilor care prezintă imputernicire scrisă.

Data deschiderii ofertelor:
– pentru piese de schimb 10.05.2005 ora 10
-pentru lubrifianţi auto 09.05.2005 ora 13
-pentru carburanţi 09.05.2005 ora 10

Garanţia pentru participare solicitată:
– pentru piese auto şi utilaje


TIP UTILAJ
ARO – lei 30.000.000
ATB+ATC – lei 35.000.000
TAF – lei 30.000.000
IFRON – lei 25.000.000
U-650 – lei 25.000.000
S-1500 – lei 25.000.000
Motor D110 – lei 5.000.000

– pentru lubrifianţi auto: 20.000.000 lei
– pentru carburanţi: 225.000.000 lei.

Se interzice depunerea de oferte alternative.
Perioada de valabilitate a ofertelor – 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Garanţia de bună execuţie a contractului este de 5% din valoarea contractului.
Criteriul de atribuire a contractului de furnizare este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.


Intră acum și în grupul de