ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 28.10.2014, ora 10, la sediul său, CONCURS (etapa a II-a) pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

–         1 post maistru silvic O.s. Dorna Candrenilor

–         2 posturi maistru de vânătoare  O.s. Crucea (1) şi O.s. Marginea (1)

–         1 post şef formaţie drumuri forestiere O.s. Broşteni

 

Condiţii de participare pentru  postul de maistru silvic:

–         studii medii tehnice

 

Condiţii de participare pentru  postul de maistru de vânătoare:

–         studii medii tehnice şi

–         grad profesional minim:  tehnician silvic grad.II

 

Condiţii de participare pentru  postul de şef formaţie:

–         absolvent al învăţământului mediu tehnic

sau

–         absolvent al învăţământului mediu şi

–         vechime minimă în specialitate 3 ani

 

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.215/2014 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de  23.10.2014, ora 16,30, depunând următoarele documente:

  1. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
  2. curriculum vitae (model european);
  3. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
  4. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. certificat de cazier judiciar;
  6. buletin (carte) de identitate (copie);
  7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
  8. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane –  Direcţia Silvică Suceava. 

loading...