A N U N Ţ

A.      Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 12,8 mii mc, din care: 11,70 mii mc fond forestier de stat şi 1,1 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT la ocoalele silvice: Broşteni, Dorna Candrenilor, Cîrlibababa, Vama, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Putna, Mălini şi Pătrăuţi,

 şi 

 B.       Organizarea licitaţiei masei lemnoase fasonate în volum total de 8,92 mii mc la ocoalele silvice: Brosteni, Pojorîta, Vama, Moldovita, Frasin, Gura Humorului, Solca, Marginea, Falcau, Brodina, Mălini, Râşca şi Patrauti .

Organizatorul licitaţiilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiilor:

A). 12 noiembrie 2014, ora 9.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior

B). 12 noiembrie 2014, ora 11.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă fasonată

 

Locul desfăşurării licitaţiiilor : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiilor: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data şi ora organizării preselecţiilor: 06 noiembrie 2014, începând cu ora 9.00.

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 06 noiembrie 2014, ora 16.00

Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

A). Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a  statului 12.808 m3,din care pe natură de produse:

–          produse principale _________3053_ (m3);

–          produse secundare ___      _ __421  (m3);

–          produse de igienă _____         _956  (m3);

–          produse accidentale ___        _8378  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

–           răşinoase: __________10608 (m3);

–           fag: _______________   1941 (m3);

–           stejari: _____________      17 (m3);

–           diverse specii tari: _______93 (m3);

–           diverse specii moi: ______149 (m3).

 

B).Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 8.918,114 m3, din care pe sortimente:

–        lemn pentru cherestea răşinoase: __                                             5147,428 (m3);

–        lemn pentru cherestea fag: _______                                              1787,494 (m3);

–        lemn pentru cherestea stejar: ______                                                   1,254  (m3);

–        lemn pentru cherestea paltin: ______                                                  36,000  (m3);

–        lemn pentru cherestea frasin: _____                                                      2,000 (m3);

–        lemn pentru cherestea cires: _____                                                  _____      (m3);

–        lemn pentru cherestea diverse tari: __                                              __33,000 (m3);

–        lemn pentru cherestea diverse moi: __                                             ___ 7,000 (m3);

–        lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: __        __201,600 (m3);

–        lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: _________      25,000 ( m3);

–        lemn de foc: __________                                                                   1615,063 (m3);

–        cherestea : __________                                                                     __62,275  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

–             răşinoase: __________      7051,366  (m3);

–             fag: ________                     1787,494  (m3);

–             stejar, gorun: __________        1,254  (m3);

–             salcâm: ___________              0,00   (m3);

–             cireş: ___________                  0,00   (m3);

–             paltin: __________              _ 36,00  (m3);

–             frasin: ________                    _2,00   (m3);

–             tei: ________                         _0,00  (m3);

–             plop: ________                        1,00  (m3);

–             diverse specii tari: ______     33,00  (m3);

–             diverse specii moi: ______     _6,00  (m3).

 

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC), respectiv din fondul forestier proprietate publică a UAT-urilor.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, excepţie făcând masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea unităţilor teritorial administrative.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 04 noiembrie 2014

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţii vor constitui garanţia de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitaţiei sau prin numerar la casieria Direcţiei Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.

 

 

loading...