Modificari aduse de Guvern Codului de procedura fiscala


Intră acum și în grupul de

· reglementarea situatiei privitoare la semnarea declaratiilor fiscale in cazul transmiterii acestora prin sistemul electronic de plati sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta;

· rotunjirea sumelor din deciziile de impunere si din alte acte administrative fiscale, cauzata de lipsa din circulatie a unor monede intermediare;

· reglementarea posibilitatii organelor de inspectie fiscala de a lua masurile de conservare a starii fiscale constatate, prin aplicarea de sigilii asupra bunurilor;

· posibilitatea contribuabililor de a decide ordinea stingerii obligatiilor fiscale in cazul in care suma platita este insuficienta pentru stingerea tuturor obligatiilor;

· restituirea sumelor reprezentand diferente de impozit pe venit de restituit mai mici de 50.000 lei numai la solicitarea contribuabilului, si nu din oficiu, pentru ca in multe cazuri costurile restituirii sunt mai mari decat sumele de restituit;

· abrogarea unor contraventii avand in vedere incriminarea faptelor respective ca infractiuni prin Codul fiscal modificat, si implicit modificarea sanctiunilor complementare.

Aceste modificari sunt date de necesitatea de asezare a prevederilor Codului de procedura fiscala cu recomandarile Comisiei Europene privind intarirea capacitatii administrative cat si pentru corelarea cu dispozitiile Codului fiscal, astfel cum au fost modificate si completate in cursul anului 2004.


Intră acum și în grupul de