Noi norme metodologice de aplicare pentru Codul Fiscal


Intră acum și în grupul de

Principalele modificari si completari cuprinse in normele metodologice vizeaza:

Impozitul pe profit

· Detalierea situatiilor speciale in care se permite contribuabilului deducerea integrala a pierderilor inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate:

– In cazul in care procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti

– Cand debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori

– Cand debitorul este dizolvat (in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic) sau lichidat, fara successor

– In cazul in care debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul. Aceste dificultati financiare sunt cele care rezulta din situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizotii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi.

· Stabilirea nivelului ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta la 7%, fata de 9% prevazut pentru 2004, corelat cu nivelul dobanzilor din sectorul bancar, precum si cu dobanzile libor si euribor

· Clarificarea conditiilor in care cheltuielile alocate de catre o persoana juridica straina sediului sau permanent din Romania sunt deductibile la determinarea profitului impozabil al acestuia. Astfel, serviciul furnizat de persoana juridica trebuie prestat efectiv si sa fie justificat de natura activitatii desfasurate de sediul permanent.

Impozitul pe venit

· Modificarea, de la 1.200.000 lei la 1.500.000 lei, a plafonului pentru cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, incluse in cheltuielile sociale

· Includerea in categoria veniturile din salarii sau asimilate salariilor si a sumele realizate din indemnizatiile pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, pentru ingrijirea copilului bolnav, indemnizatii pentru risc maternal

· Identificarea castigului din jocuri de noroc de tip jack-pot ca venit si definirea acestei categorii de venit.

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

· Unele precizari privind obligatia calcularii impozitului datorat de nerezidenti si momentul platii acestui impozit. Astfel, conversia in lei a impozitului in valuta aferent veniturilor obtinute in Romania de nerezidenti se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care s-a platit venitul catre nerezident si impozitul in lei rezultat se varsa la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul.

· Precizari privind conversia in lei a impozitului in valuta aferent dobanzilor capitalizate realizate din Romania de nerezidenti. In acest caz, conversia se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil in ziua in care s-a capitalizat dobanda, respectiv la cursul valutar din momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului dobanzii capitalizate sau in momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, ori in momentul in care dobanda se transforma in imprumut.

· Clarificarea continutului certificatului de rezidenta fiscala emis de autoritatea din statul de rezidenta al beneficiarului de venit

TVA

· Introducerea unor masuri de simplificare in vederea combaterii evaziunii fiscale in domeniul comertului cu deseuri de fier, busteni si imobile, respectiv introducerea procedurii de „taxare inversa” pentru tranzactiile cu astfel de bunuri efectuate in tara intre platitorii de TVA. Procedura este relativ simpla, furnizorii si beneficiarii inregistrand taxa aferenta acestor tranzactii atat ca taxa deductibila, cat si ca taxa colectata, fara sa se faca plati efective intre ei a TVA. In acest fel, exportatorii de astfel de bunuri nu vor mai solicita rambursari de TVA, stiut fiind ca la controalele incrucisate s-a constatat ca furnizorii acestora nu achitau taxa colectata la bugetul de stat.

Accize

· Regimul aferent tuicii si rachiurilor din fructe realizate in gospodarii individuale de catre persoane fizice si destinate strict consumului propriu al acestora. Noile prevederi stabilesc ca tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu pot fi produse in gospodariile individuale detinatoare de cazane proprii sau in antrepozite fiscale de productie. Tuica si rachiurile de fructe care pot fi produse inafara antrepozitului fiscal sunt cele obtinute de gospodariile individuale care detin in proprietate materia prima si cazanele de fabricatie, produse care sunt destinate consumului propriu al acestora.

Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodarilor individuale, sunt exceptate de la plata accizelor in limita cantitatii de 300 de litri cu concentratia alcoolica de 40% in volum pentru fiecare gospodarie individuala/an, indiferent de locul in care este realizata aceasta productie. In toate situatiile, cantitatea de tuica si rachiuri de fructe care depaseste limita de productie neaccizabila este supusa accizelor legale in vigoare.

· Completarea conditiilor de autorizare a antrepozitarilor pentru productie si depozitarea unor produse accizabile

· Scoaterea de sub incidenta marcajelor a bauturilor alcoolice slab alcoolizate cu concentratie alcoolica de pana la 6% in volum

· Suspendarea precizarilor pct. 16 din HG nr.1840/2004 referitoare la regimul accizelor aferente autoturismelor sau autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, care fac obiectul contractelor de leasing pana la intrarea in vigoare a actului normativ care va modifica si completa OG nr.51/1997 si care va reglementa unitar terminologia folosita in activitatea de leasing


Intră acum și în grupul de