Noi norme metodologice de aplicare pentru Codul Fiscal

Principalele modificari si completari cuprinse in normele metodologice vizeaza:

Impozitul pe profit

· Detalierea situatiilor speciale in care se permite contribuabilului deducerea integrala a pierderilor inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate:

– In cazul in care procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti

– Cand debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori

– Cand debitorul este dizolvat (in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic) sau lichidat, fara successor

– In cazul in care debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul. Aceste dificultati financiare sunt cele care rezulta din situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizotii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi.

· Stabilirea nivelului ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta la 7%, fata de 9% prevazut pentru 2004, corelat cu nivelul dobanzilor din sectorul bancar, precum si cu dobanzile libor si euribor

· Clarificarea conditiilor in care cheltuielile alocate de catre o persoana juridica straina sediului sau permanent din Romania sunt deductibile la determinarea profitului impozabil al acestuia. Astfel, serviciul furnizat de persoana juridica trebuie prestat efectiv si sa fie justificat de natura activitatii desfasurate de sediul permanent.

Impozitul pe venit

· Modificarea, de la 1.200.000 lei la 1.500.000