Ordonanta de urgenta privind recalcularea pensiilor din sistemul public


Intră acum și în grupul de

Astfel:

– Procesul de recalculare a pensiilor consta in determinarea punctajului mediu anual si, implicit, a cuantumului fiecarei pensii, in conformitate cu principiile si prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa formula de calcul consfintita de aceasta lege;

– Proiectul prevede ca actiunea sa se incheie la sfarsitul acestui an, plata pensiilor majorate, ca rezultat al recalcularii, facandu-se esalonat, in etape, prima etapa incepand in luna martie 2005, urmatoarele etape urmand a fi stabilite prin hotarari ale Guvernului.

– Recalcularea se va efectua in baza datelor, elementelor si informatiilor existente in documentatiile de pensie aflate in evidenta Caselor Teritoriale de Pensii, pensionarilor acordandu-li-se dreptul ca, dupa comunicarea deciziilor de recalculare, impreuna cu elementele care au stat la baza determinarii punctajelor medii anuale, sa poata prezenta acte doveditoare a unor elemente noi, in temeiul carora sa solicite modificarea drepturilor recalculate. Drepturile modificate in aceste conditii se vor acorda de la data initiala a recalcularii, in interiorul termenului general de prescriptie de 3 ani.

– In situatia in care, cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decat cel in plata, se mentine cuantumul in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazuta de Legea nr.19/2000 se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decat acesta.

– Personalul angajat pentru efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, la Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, trece la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

– Fondurile necesare aplicarii, in anul 2005, a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se ridica la suma de cca. 7054 miliarde lei, la care se adauga si cca. 500 miliarde lei reprezentand cheltuielile cu salariile aferente posturilor suplimentare necesare cat si pe cele ocazionate de achizitionarea logisticii.


Intră acum și în grupul de