LICITATIE


Intră acum și în grupul de

cu sediul in Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţa organizarea de:


A. Licitaţie de masa lemnoasa fasonata şi apropiata la drum auto şi anume:

I. Masa lemnoasa fasonata

O Lemn rotund de raşmoase pentru cherestea – 2 757 mc;
O Lemn rotund de fag pentru cherestea – 406 mc:
O Lemn rotund stejar pentru cherestea – 36 mc,
O Lemn rotund de frasin pentru cherestea – 16 mc;
O Lemn rotund de paltin pentru cherestea – 92 mc;
O Lemn rotund de carpen pentru cherestea – 40 mc;
O Lemn rotund de tei pentru cherestea – 60 mc;
O Lemn rotund raşmoase pentru celuloza – 2.048 mc;
O Lemn despicat raşinoase pentru celuloza – 280 mc;
O Lemn de foc raşmoase – 625 mc;
O Lemn raşinoase pentru mina – 28 mc;
O Lemn subţire raşinoase – 73 mc,
O Cherestea raşinoase – 18 mc;
TOTAL MASA LEMMOASA FASONATA: – 6.479 mc

II. Masa lemnoasa din confiscari

O Lemn rotund de raşinoase pentru cherestea – 53,190 mc,
O Lemn lucru subţire raşinoase – 13,788 mc;
O Dulapi raşinoase – 2,000 mc;
O Cherestea raşinoase – 54.574 mc;
TOTAL MASA LEMNOASA DIN CONFISCARI: – 123,552 mc
TOTAL GENERAL: – 6.602,552 mc

B. Licitaţie de exploatare (prestaţie) masa lemnoasa pe picior in volum de
3.179 mc la ocoalele silvice Broşteni, lacobeni si Marginea


Licitaţia la drum auto va fi Publica deschisa, cu strigare şi se va desfaşura in ziua de 15 martie 2005, orele 9.00, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.
Licitaţia de exploatare (prestaţie) masa lemnoasa pe picior va fi in plic inchis şi sigilat si se va desfaşura in ziua de 15 martie 2005, orele 10.00.
Cantitaţile de masa lemnoasa oferite la licitaţie pe partizi, sortimente şi ocoale silvice, cit şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Producţie-marketing dm cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediile ocoalelor silvice incepind cu data de 07 martie 2005. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea licitaţii)

Preselecţia şi inscrierea la licitaţiile la drum auto a agenţilor economici va avea loc in ziua de 11 03.2005 intre orele 800-1400 ocazie cu care fiecare agent economic va depune certificatul constatator eliberat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura şi scrisoarea de bonitate financiara eliberata de banca.
Masa lemnoasa ramasa neadjudecată la licitaţia din 15.03.2005 va fi oferita dm nou la licitaţie in data de 16.03.2005, orele 9.00, cu preselecţie şi inscriere in ziua de 15.03.2005, intre orele 12.00-16.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul productie-marketing din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele: 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.


Intră acum și în grupul de