Programe de interes national pentru protectia drepturilor copilului


Intră acum și în grupul de

Programele urmaresc sa previna separarea copilului de familia sa si dezvoltarea de servicii care sa permita aplicarea eficienta a prevederilor Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Aprobarea la inceputul anului a acestor programe va permite alocarea si gestionarea eficiente a banilor.

Cele 6 programe de interes sunt: “Integrarea socio-profesionala a copiilor/tinerilor din sistemul de protectie ’’, „Dezvoltarea serviciilor de zi si de recuperare si inchiderea institutiilor de tip vechi destinate copiilor cu dizabilitati/handicap care nu pot fi reabilitate”, „Reintegrarea si sprijinirea copiilor repatriati sau victime ale traficului”, „Prevenirea si combaterea exploatarii prin munca a copiilor”, „Crearea retelei de asistenti maternali profesionisti pentru protectia in regim de urgenta a copiilor 0-2 ani separati de familie”, „Crearea si dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru copil si familie in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa si sprijinirii reintegrarii sau integrarii copilului in familie”.

Printre obiectivele programelor de interes national se regasesc:

 cresterea numarului tinerilor integrati profesional si reducerea numarului de copii/tineri din sistemul de protectie

 recuperarea timpurie a copiilor cu dizabilitati/handicap si pregatirea integrarii sociale a acestora

 asigurarea serviciilor de protectie speciala a copiilor repatriati, cresterea numarului de servicii destinate evaluarii, protejarii, recuperarii si integrarii sociale a copiilor repatriati si prevenirea migratiei acestora.

 cresterea capacitatii institutionale a echipelor intersectoriale locale in vederea prevenirii si combaterii exploatarii prin munca a copiilor

 reducerea numarului de copii pentru care se stabileste o masura de protectie speciala in regim rezidential

 cresterea numarului de copii reintegrati in familii si familia extinsa,

 promovarea drepturilor copilului cu varsta cuprinsa intre 0-2 ani separat de familie, de a fi ingrijit intr-un mediu familial, respectiv in familia asistentului maternal

 prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului in familie

 scaderea numarului de copii pentru care se stabileste o masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential, cresterea numarului de copii reintegrati in familii si familia extinsa.

Metodologia de finantare si selectare a proiectelor va fi aprobata, prin Ordin al Secretarului de Stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, iar controlul utilizarii fondurilor alocate in cadrul programelor de interes national se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.


Intră acum și în grupul de