Programe de interes national pentru protectia drepturilor copilului

Programele urmaresc sa previna separarea copilului de familia sa si dezvoltarea de servicii care sa permita aplicarea eficienta a prevederilor Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Aprobarea la inceputul anului a acestor programe va permite alocarea si gestionarea eficiente a banilor.

Cele 6 programe de interes sunt: “Integrarea socio-profesionala a copiilor/tinerilor din sistemul de protectie ’’, „Dezvoltarea serviciilor de zi si de recuperare si inchiderea institutiilor de tip vechi destinate copiilor cu dizabilitati/handicap care nu pot fi reabilitate”, „Reintegrarea si sprijinirea copiilor repatriati sau victime ale traficului”, „Prevenirea si combaterea exploatarii prin munca a copiilor”, „Crearea retelei de asistenti maternali profesionisti pentru protectia in regim de urgenta a copiilor 0-2 ani separati de familie”, „Crearea si dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru copil si familie in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa si sprijinirii reintegrarii sau integrarii copilului in familie”.

Printre obiectivele programelor de interes national se regasesc:

 cresterea numarului tinerilor integrati profesional si reducerea numarului de copii/tineri din sistemul de protectie