Despagubiri banesti pentru veteranii de razboi care nu pot primi terenuri


Intră acum și în grupul de

Subprefectul Alexandru Băişanu a declarat că este vorba despre veteranii care nu pot fi improprietăriţi, aşa cum spune legea, cu 500 de metri pătraţi de pămint in intravilan, sau cu un hectar in extravilanul localităţilor, din cauză că nu sunt terenuri disponibile. El a spus că Prefectura cere de la centru suma de 4,370 de milioane de lei, pentru despăgubirea a 324 de veterani de război. Potrivit lui Băişanu veteranii işi vor primi banii cuveniţi pină la mijlocul acestui an. Pină acum, alţi 252 de veterani din judeţ, pentru care nu s-au găsit terenuri, au primit compensaţii băneşti in valoare de 3,362 miliarde de lei. „Sperăm ca pină la finele primului semestru al acestui an să avem fondurile necesare pentru plata acestor despăgubiri. La această dată, insă se mai inregistrează dosare pentru acordarea de despăgubiri veteranilor de război ce nu au putut fi improprietăriţi datorită deficitului de teren din localităţile de domiciliu”, a mai spus Alexandru Băişanu.


Intră acum și în grupul de