LICITATIE


Intră acum și în grupul de

cu sediul in Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

ANUNTA‚ ORGANIZAREA DE:

A. LicitaTie de masA lemnoasA fasonatA Si apropiatA la drum auto Si anume:

I. MasA lemnoasA fasonatA
– Lemn rotund rASinoase pentru cherestea – 4.553 mc
– Lemn rotund de fag pentru cherestea -1.4.17 mc
– Lemn rotund de stejar pentru cherestea – 2 mc
– Lemn rotund de frasin pentru cherestea – 2 mc
– Lemn rotund de paltin pentru cherestea – 27 mc
– Lemn rotund de carpen pentru cherestea – 20 mc
– Lemn rotund de plop pentru cherestea – 8 mc
– Lemn rotund de tei pentru cherestea – 30 mc
– Lemn rotund rASinoase pentru celulozA – 310 mc
– Lemn despicat rASinoase pentru celulozA – 280 mc
– Lemn de foc rASinoase – 1.364 mc
– Lemn de foc foioase – 40 mc
– Lemn subTire rASinoase – 81 mc
– Lemn subTire fag – 39 mc
-Cherestea rASinoase – 8 mc
TOTAL MASA‚ LEMNOASA‚ FASONATA‚ – 8.191 mc

II. MasA lemnoasA din confiscAri
– Lemn rotund de rASinoase pentru cherestea – 7,000 mc
– Lemn lucru subTire rASinoase – 10,000 mc
– Bile manele rASinoase – 9,054 mc
– Cherestea rASinoase – 45,229 mc
TOTAL MASA‚ LEMNOASA‚ DIN CONFISCA‚RI -71,283 mc
TOTAL GENERAL – 8.262,283 mc

B. LicitaTie de exploatare (prestaTie ) masA lemnoasA pe picior i® volum de 3.375 mc la ocoalele silvice Vatra Dornei Si Marginea.
LicitaTia la drum auto va fi publicA deschisA, cu strigare Si se va desfASura i® ziua de 28 martie 2005, orele 9.00 la sediul DirecTiei Silvice Suceava.
LicitaTia de exploatare (prestaTie) masA lemnoasA pe picior va fi i® plic i®£his Si sigilat
Si se va desfASura i® ziua de 28 martie 2005, orele 10.00.
CantitATile de masA lemnoasA oferite la licitaTie pe partizi, sortimente Si ocoale silvice, ca´ Si preTurile de pornire la licitaTie vor fi puse la dispoziTia agenTilor economici prin Biroul ProducTie-Marketing din cadrul DirecTiei Silvice Suceava, precum Si la sediile ocoalelor silvice i®£epa®¤ cu data de 21 martie 2005. De asemenea listele de licitaTie se pot consulta Si pe internet pe site-ul DirecTiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opTiunea licitaTii).
PreselecTia Si i®³crierea la licitaTiile la drum auto a agenTilor economici va avea loc i® ziua de 25.03.2005 i®´re orele 8:00-14:00 ocazie cu care fiecare agent economic va depune certificatul constatator eliberat de Camera de ComerT, Industrie Si AgriculturA Si scrisoarea de bonitate financiarA eliberatA de bancA.
Masa lemnoasA rAmasA neadjudecatA la licitaTia din 28.03.2005 va fi oferitA din nou la licitaTie i® data de 29.03.2005, orele 9:00, cu preselecTie Si i®³criere i® ziua de 28.03.2005, i®´re orele 12:00 – 16:00.
RelaTii suplimentare se pot obTine de la Biroul ProducTie-Marketing din cadrul DirecTiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.


Intră acum și în grupul de