LICITATIE

cu sediul in Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

ANUNTA‚ ORGANIZAREA DE:

A. LicitaTie de masA lemnoasA fasonatA Si apropiatA la drum auto Si anume:

I. MasA lemnoasA fasonatA
– Lemn rotund rASinoase pentru cherestea – 4.553 mc
– Lemn rotund de fag pentru cherestea -1.4.17 mc
– Lemn rotund de stejar pentru cherestea – 2 mc
– Lemn rotund de frasin pentru cherestea – 2 mc
– Lemn rotund de paltin pentru cherestea – 27 mc
– Lemn rotund de carpen pentru cherestea – 20 mc
– Lemn rotund de plop pentru cherestea – 8 mc
– Lemn rotund de tei pentru cherestea – 30 mc
– Lemn rotund rASinoase pentru celulozA – 310 mc
– Lemn despicat rASinoase pentru celulozA – 280 mc
– Lemn de foc rASinoase – 1.364 mc
– Lemn de foc foioase – 40 mc
– Lemn subTire rASinoase – 81 mc
– Lemn subTire fag – 39 mc
-Cherestea rASinoase – 8 mc
TOTAL MASA‚ LEMNOASA‚ FASONATA‚ – 8.191 mc

II. MasA lemnoasA din confiscAri
– Lemn rotund de rASinoase pentru cherestea – 7,000 mc
– Lemn lucru subTire rASinoase – 10,000 mc
– Bile manele rASinoase – 9,054 mc
– Cherestea rASinoase – 45,229 mc
TOTAL MASA‚ LEMNOASA‚ DIN CONFISCA‚RI -71,283 mc
TOTAL GENERAL – 8.262,283 mc

B. LicitaTie de exploatare (prestaTie ) masA lemnoasA pe picior i® volum de 3.375 mc la ocoalele silvice Vatra Dornei Si Marginea.
LicitaTia la drum auto va fi publicA deschisA, cu strigare
Si se va desfASura i® ziua de 28 martie 2005, orele 9.00 la sediul DirecTiei Silvice Suceava.
LicitaTia de exploatare (prestaTie) masA lemnoasA pe picior va fi i® plic i®£his Si sigilat
Si se va desfASura i® ziua de 28 martie 2005, orele 10.00.
CantitATile de masA lemnoasA oferite la licitaTie pe partizi, sortimente Si ocoale silvice, ca´ Si preTurile de pornire la licitaTie vor fi puse la dispoziTia agenTilor economici prin Biroul ProducTie-Marketing din cadrul DirecTiei Silvice Suceava, precum Si la sediile ocoalelor silvice i®£epa®¤ cu data de 21 martie 2005. De asemenea listele de licitaTie se pot consulta Si pe internet pe site-ul DirecTiei Silvice Suceava la adresa