Comisia de disciplina a DGFP Suceava o va ancheta pe sefa AFC Radauti


Intră acum și în grupul de

Şeful DGFP Suceava, Liviu Ostafi, a spus joi că această decizie a fost luată după ce Reveca Nistor a afirmat că dosarele aprobate pentru trecerea celor nouă firme pe lista insolvabililor au avut avizul favorabil al Serviciului Juridic al Direcţiei.

Ostafi a spus că, după ce au fost analizate documentele existente la Serviciul Juridic, a rezultat faptul că avizele solicitate de AFPC Rădăuţi au fost negative, cererea fiind respinsă. Directorul DGFP Suceava a spus că in raportul intocmit de Comisia Juridică a acestei instituţii se precizează clar că „in condiţiile in care nu s-a conferit aplicarea normelor legale, avizul de legalitate este negativ”. Ostafi mai spune că in ciuda faptului că avizul de legalitate nu a fost obţinut, şefa subunităţii DGFP din Rădăuţi a considerat că se poate aproba scoaterea de pe lista de datornici a celor nouă firme, deşi impotriva lor nu s-au luat toate măsurile prevăzute de lege pentru recuperarea datoriilor la bugetul de stat, care in total ajung la aproape un miliard de lei. „In aceste condiţii vom analiza oportunitatea trimiterii in faţa comisiei de disciplină a directoarei Reveca Juravle Nistor, pentru a se vedea dacă a incălcat atribuţiile de serviciu. Astfel, Comisia va dispune procedural, după reglementările in vigoare privind statutul funcţionarului public”, a spus Liviu Ostafi. Pe de altă parte, trebuie spus că, după ce a aprobat dosarele celor nouă firme, şefa AFPC Rădăuţi va rămine şi fără stimulentele salariale ce i se cuvin. Liviu Ostafi a ţinut să sublinieze faptul că „toate aceste somaţii nu se vor a fi vreo răzbunare la adresa unei persoane, ci un semn pentru şefii subunităţilor să fie atenţi cu banul public”.


Intră acum și în grupul de