Sat sucevean izolat din cauza apelor

Prefectul Orest Onofrei a declarat cA problemele au apArut din cauza IncAlzirii vremii, fapt ce a condus la topirea zApezilor Si creSterea debitului pIrIului SolcuTa. El a precizat cA pe pIrIul SolcuTa, podul rutier care face legAtura Intre satul Gura Solcii Si comuna GrAmeSti a fost distrus In mare parte, localitatea fiind izolatA rutier In condiTiile In care un alt pod, suspendat, peste pIrIu este greu practicabil. Onofrei a mai spus cA autoritATile locale din bazinele rIurilor BistriTa, Dorna, Moldova, Suceava Si Siret sInt In alertA, IntrucIt cotele apelor sInt In creStere. InundaTiile produse In judeT In ultima perioadA au afectat gospodArii Si terenuri agricole din localitATile Breaza, Dorna Arini Si Saru Dornei.