Primarul din comuna suceveana RISca risca suspendarea

Onofrei a declarat ieri Intr-o conferinTA de presA cA primarul refuzA sA dea teren unui cetATean din comunA care Si-a cIStigat dreptul In instanTA dupA 15 ani de procese, avInd hotArIre judecAtoreascA definitivA de punere In posesie. Potrivit prefectului, fostul proprietar solicitA punerea In posesie pe vechiul amplasament care este liber de sarcini. Onofrei bAnuieSte cA refuzul primarului ascunde o Smecherie terenul respectiv fiind de fapt vizat de altcineva. Prefectul a mai spus cA cetATeanul respectiv a fAcut plIngeri penale atIt primarului, cIt Si viceprimarului Si secretarului pentru abuz In serviciu, fals Si uz de fals. Prefectura a trimis In instanTA o adresA prin care rugAm insistent fArA sA ne amestecAm In problemele justiTiei sA cerceteze anumite lucruri cum ar fi reaua voinTA, eliberarea de documente false, inducerea In eroare a instanTelor anterioare, a precizat Onofrei. La primAria RISca s-ar putea ajunge chiar la alegeri anticipate. In cazul In care se va reuSi suspendarea din funcTie a actualului primar, conform legii administraTiei publice locale locul lui va fi luat cu titlu interimar de viceprimar, In speTA Vasile C.Rusu- PSD, fost primar In mandatul trecut. Onofrei a anunTat cA va iniTia proceduri de suspendare din funcTie Si In cazul acestuia motivul fiind acelaSi, adicA faptul cA a obstrucTionat retrocedarea terenurilor cAtre foStii proprietari. DacA Si viceprimarul va fi suspendat atunci In comunA se vor declanSa alegeri anticipate. Prefectul a mai spus cA mai sunt Si alTi primari Impotriva cArora vor fi declanSate procedurile de suspendare din funcTie, fArA InsA sA-i nominalizeze. Ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur, i-a cerut insistent prefectului de Suceava, Orest Onofrei, sA sancTioneze acei primari care IngreuneazA retrocedarea terenurilor cAtre foStii proprietari. Flutur i-a solicitat lui Onofrei sA facA o analizA a modului In care s-au aplicat legile fonmdului funciar la nivelul judeTului Si sA-i suspende din funcTie pe acei primari care nu s-au achitat de retrocedare, indifferent de culoarea lor politicA Am cerut prefectului de Suceava sA-mi facA o analizA cu toarte cazurile, primAriile, Comisiile locale de fond funciar, care nu au respectat prevederile legilor, pentru cA avem sancTiuni, dar eu nu am vAzut un primar suspendat din funcTie pentru cA nu s-a achitat de retrocedare. Acolo unde este cazul cer insistent prefectului de Suceava sA ia mAsuri de sancTionare Si de suspendare conform legii Si dacA este cazul Intocmirea de plIngeri penale pentru cA legea prevede Inchisoare de la 5 la 7 ani, a spus Flutur.