Primarii din MAlini Si Liteni amendati de Garda de Mediu Suceava

Adjunctul Sefului GArzii de Mediu Suceava, Adriana Iordache, a declarat cA primarul din Liteni a fost amendat deoarece apele menajere provenite de la douA blocuri de locuinTe erau colectate Intr-un bazin vidanjabil plin. Ea a spus cA sancTiunea i-a fost aplicatA primarului, IntrucIt cele douA blocuri nu sunt arondate unei asociaTii de proprietari. Adriana Iordache a mai spus cA primarul din MAlini a fost penalizat financiar pentru cA pe un teren aparTinInd domeniului public, mai exact In albia pIrIului BrAtiana din satul PIraie, este o zonA cu terenuri degradate din cauza depozitArii necorespunzAtoare a deSeurilor menajere.