Amenzi drastice unor firme sucevene care nu respecta legislatia muncii

UnitATile sancTionate sunt ROMINVEX Si SEL din Suceava, DRAGOMAR din Vama Si CADESO Impex din Vatra Dornei. Firma ROMINVEX a fost amendatA pentru nedepunerea statelor de platA la ITM, SEL pentru neluarea mAsurilor dispuse la un control anterior, iar DRAGOMAR Si CADESO pentru neIncheierea In formA scrisA a contractelor individuale de muncA. De precizat este cA nu a fost aplicatA nici o amendA pentru munca la negru.