Doua scoli sucevene amendate pentru ca nu au depozitat corect deseurile

Adjunctul Sefului GArzii de Mediu Suceava, Adriana Iordache, a declarat cA sancTiunile au fost aplicate conducerilor Scolii Generale Nicolae LabiS din MAlini Si Scolii cu clasele unu-opt din satul PIraie. Aceste amenzi au fost aplicate dupA ce s-a constatat cA resturile menajere sInt depozitate direct pe sol, In incinta terenurilor de sport sau In zona grupurilor sanitare. DirecTia de SAnAtate PublicA Suceava a comunicat sAptAmIna trecutA cA In satul PIraie evolueazA un focar Scolar de hepatitA acutA viralA de tip A. Comisarii de mediu s-au autosesizat In acest caz, iar In urma verificArilor au concluzionat cA sursa de infecTie o reprezintA deSeurile depozitate aiurea.