Caminul de batrini din Ilisesti al Fundatiei Bethesda a primit acreditare

PreSedintele FundaTiei Bethesda, medicul Stefan PuScaSu, care este administratorul aSezAmIntului, a declarat cA asistenTii sociali fac acum o selecTie a viitorilor asistaTi, iar serviciile oferite costA lunar 6-7 milioane de lei de persoanA, din care jumAtate sInt acoperite de la bugetul asigurArilor sociale, In timp ce restul va fi asigurat din fonduri provenite din sponsorizAri. El a spus cA sponsorizArile vor fi atrase de AsociaTia Romanian Care din Marea Britanie Si a precizat cA de servicii sociale vor putea beneficia Si bAtrInii fArA venituri. CAminul de la IliSeSti a fost construit cu fonduri de la AsociaTia Romanian Care Si cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la BucureSti. ASezAmIntul este structurat pe douA nivele Si are o capacitate de 22 de locuri, din care 18 cu regim permanent. CAminul dispune de camere cu cIte douA locuri Si grupuri sanitare proprii, dar Si de camere cu cIte patru paturi, cabinet medical, bucAtArie, salA de mese, terasA pentru petrecerea timpului liber, camerA de zi Si salA de recuperare. InvestiTia de la IliSeSti se cifreazA la 200 de mii de euro.