PuieTi ornamentali

cu sediul In Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

pune In vInzare la pepinierele silvice puieTi ornamentali de talie micA, mijlocie Si mare, cu balot de pAmAnt sau In ghivece.

Detalii referitoare la specii Si preTuri la:

– Pepiniera Salcea tel. 0230 529321
– Ocolul Silvic Gura Humorului tel. 0230 230714
– Ocolul Silvic Vama tel. 0230 576464
– Ocolul Silvic RaSca tel. 0230 570606
– Ocolul Silvic FAlticeni tel. 0230 542746