Elevi din Cajvana fac scoala, iar in paralel muncesc in strainatate

Seful InvATAmIntului sucevean, Petru Carcalete, a declarat cA Impotriva elevilor aflaTi In aceastA situaTie nu pot fi luate mAsuri, IntrucIt ei nu IncalcA prevederile regulamentului Scolar. El a explicat cA elevii care se duc sA lucreze In strAinAtate, se prezintA la ScoalA la Inceputul semestrelor Si revin cu o lunA Inainte de Incheierea acestora, iar cum InvATAmIntul obligatoriu este de 10 ani, profesorii trebuie sA-i examineze Si sA le Incheie situaTia. Carcalete a subliniat cA deSi nu dau decIt rar pe la ScoalA, elevii de la CaSvana care preferA sA se ducA la muncA In strAinAtate obTin note de promovare. Pe de altA parte, el considerA cA actualul regulament Scolar este mult mai permisiv decIt cel vechi, In care se prevedea cA elevul ce acumuleazA 120 de absenTe este automat exmatriculat.