Concurs Angajare

Sucursala de DistribuTie Si Furnizare a Energiei Electrice scoate la concurs In ziua de 1.04.2005, ora 10:
un post de

ELECTRICIAN

la Centrul de Exploatare MT-JT Suceava,
FormaTia MAsurare Energie ElectricA FAlticeni

condiTii de participare la concurs:
> studii: liceu sau ScoalA profesionalA, profilul
electroenergetic;
> domiciliul In oraSul FAlticeni sau comunele limitrofe;
> aviz medical de la Cabinetul medical al AISEE Suceava;
> aviz psihologic de la Laboratorul psihologic al AISEE Suceava.

Concursul se va tine la sediul SDFEE Suceava, str. Stefan cel Mare nr.24.
Tematica de concurs va fi asiguratA de Compartimentul Gestiune Personal. Cererile de Inscriere la concurs, actele de identitate Si de studii, avizele medical si psihologic se vor depune la registratura SDFEE Suceava pAnA pe data de 31.03.2005.
InformaTii suplimentare, la telefon: 205710.