Suceava gazduieste Olimpiada naTionala de pedagogie Si psihologie

AceastA competiTie se adreseazA elevilor de clasele 9-12 din liceele cu profil pedagogic din Intreaga TarA, cu excepTia judeTelor Ilfov Si Giurgiu, iar Suceava va avea 10 concurenTi. Deschiderea oficialA a olimpiadei este programatA pentru 30 martie, la orele 18, la Casa Culturii, iar festivitatea de premiere pentru 2 aprilie, la ora 9. PreSedintele de onoare al concursului este conferenTiarul Carmen BAlan de la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, In timp ce ca preSedinte executiv a fost desemnat Mircea Vlad, inspector de specialitate la Ministerul EducaTiei. JudeTul Suceava gAzduieSte pentru prima datA faza naTionalA a olimpiadei de pedagogie Si psihologie.