AJOFM Suceava ofera servicii de preconcediere pentru disponibilizatii suceveni

ASa se aratA Intr-un comunicat al instituTiei. Sursa citatA precizeazA cA serviciile de preconcediere vizeazA, printre altele, plasarea disponibilizaTilor pe posturile vacante, reorientarea profesionalA Si acordarea de informaTii despre prevederile legale referitoare la protecTia Somerilor.

AJOFM Suceava face aceste precizAri dupA ce s-a anunTat cA de la combinatul de celulozA Si hIrtie Ambro Suceava, deTinut de grupul francez Rossmann vor fi disponibilizaTi In luna mai 742 din cei aproximativ 1 024 de salariaTi.

TotodatA, fabrici sucevene din domeniile sticlAriei Si confecTiilor, care lucreazA preponderent pentru export, au anunTat cA fie ISi vor reduce activitatea, fie ISi vor Inchide porTile, din cauza pierderilor suferite In urma deprecierii principalelor valute In raport cu leul. In fabricile de sticlA Si de confecTii din judeT lucreazA 1500, Si respectiv douA mii de angajaTi.