DSP Suceava a dispus restrictionarea numarului de vizitatori in spitale

Directorul adjunct al DSP, Odette Nicolae, a declarat cA Institutul Cantacuzino din BucureSti a izolat primele opt tulpini de virus gripal de la cazuri clinic suspecte de gripA din judeT. TotodatA, ea a spus cA incidenTa infecTiilor acute respiratorii a depASit limitele sezoniere aSteptate. In sAptAmIna 14-20 martie, DirecTia de SAnAtate PublicA Suceava a contabilizat 3 mii 119 infecTii acute ale cAilor respiratorii superioare cu 167 de internAri, o mie 57 de cazuri de pneumonie Si bronhopneumonie cu 133 de internAri Si 148 de cazuri de gripA diagnosticate clinic, cu 26 de internAri. Majoritatea ImbolnAvirilor au fost semnalate la grupa de vIrstA 0-14 ani.