Conducerea DGFP Suceava analizeaza activitatea unitAtilor subordonate

Directorul DGFP Suceava, Liviu Ostafi, a anunTat cA In momentul de faTA au Inceput analizele pentru fiecare unitate In parte urmInd ca pInA pe 30 martie 2005 sA fie prezentate rapoartele Si mAsurile ce trebuie sA fie luate pentru ImbunAtATirea activitATii. Liviu Ostafi a spus cA verificArile au ca scop principal modul In care Sefii unitATilor fiscale subordonate s-au implicat In colectarea taxelor Si impozitelor la stat, precum Si modul de lucru cu salariaTii Si cu contribuabilii. In funcTie de rezultatele controlului voi vedea cine mai rAmIne Si cine nu, a spus Liviu Ostafi. El a mai spus cA In verificArile ce se vor face se va avea In vedere stabilirea eficienTei activitATii desfASurate de Sefii unitATilor.

In urma unor controale asemAnAtoare Sefa AdministraTiei FinanTelor Comunale RAdAuTi a fost trimisA In faTa comisiei de disciplinA a DGFP Suceava dupA ce a aprobat scoaterea de pe lista datornicilor la bugetul de stat a nouA societATi comerciale, care mai aveau obligaTii de platA In sumA totalA de aproape un miliard de lei. Aceasta dupA ce Sefa AFC RAdAuTi a semnat deciziile de anulare a datoriilor, fArA a avea aportul Serviciului Juridic din cadrul DGFP Suceava Si fArA a utiliza toate metodele legale de recuperare a datoriilor.