De Pasti, Crucea Rosie Suceava va sprijini nevoiaSii

Ajutoarele constau In obiecte de ImbrAcAminte, care vor fi distribuite cu prilejul sArbAtorilor pascale unor familii nevoiaSe prin cele 13 subfiliale ale SocietATii. PreSedintele societATii de Cruce RoSie filiala Suceava, Cornel Dediu ne-a spus cA se IncercA gAsirea unor soluTii privind achiziTionarea de alimente. „Facem un apel cAtre populaTie dar Si cAtre agenTii economici pentru a ne sprijini In derularea acestui program Si a ne ajuta cu alimente sau bani pentru procurarea de alimente, pe care de altfel l-am desfASurat Si anul trecut”, ne-a declarat Cornel Dediu. Societatea de Cruce RoSie Suceava are In prezent 100 de voluntari activi la nivel de judeT, dintre care 44 activeazA In municipiul Suceava.