CJAS Suceava a colectat In acest an 9 miliarde de lei de la asigurati

Astfel, contribuTiile la fondul naTional unic al asigurArilor de sAnAtate ale agricultorilor suceveni au fost de 5,62 miliarde de lei, ale liber profesioniStilor de 911 milioane de lei, nesalariaTilor de 572 milioane de lei, patronilor de 512 milioane de lei.

In evidenTele CJAS Suceava figurau la sfIrSitul lunii februarie 39 165 de agricultori, liber profesioniSti-17 410, nesalariaTi -3309, patroni-1434.