Accesul asiguraTilor la medicamentele ieftine va fi mai mare

StAnescu a explicat cA pentru secTiunea B a listei de medicamente unde sunt incluse medicamentele mai scumpe Si care au un nivel de utilizare mai redus Si un grad de compensare de 50% atIt pentru pensionari cIt Si pentru ceilalTi asiguraTi, adresabilitatea va fi mai micA IntrucIt contribuTia asiguratului la achiziTionarea acestor medicamente va fi mai mare.

El a spus cA un mai mare numAr de asiguraTi va avea acces la secTiunea A a listei de medicamente pentru tratarea urgenTelor medicale din ambulatoriu care sunt mai ieftine Si vor avea un grad de compensare mai mare, contribuTia asiguratului fiind mai micA.

StAnescu a mai spus cA pInA acum , In primele zile ale lunilor, la farmacii se Inregistrau cozi mari , pacienTii preferInd sA intre In posesia medicamentelor cIt mai repede, deSi exista posibilitatea sA Si le procure pe parcursul lunii, astfel cA farmaciile ISi epuizau fondurile alocate lunii respective In primele zile.

La sistemul de compensare care a fost pInA acum nu reuSeam sA Tinem pasul cu finanTarea alocatA pentru medicamentele gratuite Si compensate din ambulatoriu, a spus StAnescu.

CJAS Suceava a alocat farmaciilor aflate In contract cu instituTia pentru trimestrul al doilea suma de 50 miliarde de lei pentru medicamentele gratuite Si compensate.