Proiecte arhitecturale de vIrf prezentate la Muzeul de Istorie din Suceava

LucrArile prezintA ultimele realizAri In domeniile arhitecturA, design Si amenajAri interioare, restaurare monumente istorice, urbanism Si publicaTii. PreSedintele filialei teritoriale Nord-Est a Ordinului ArhitecTilor din RomAnia, Sorin Pentilescu, a declarat cA parte dintre lucrArile expuse au fost nominalizate Si chiar premiate In cadrul Bienalei, de un juriu internaTional. La Suceava vor mai avea loc In aceste zile ConferinTa TeritorialA a Ordinului ArhitecTilor din RomAnia Si masa rotundA cu tema Este pInA la urmA producTia de arhitecturA o creaTie de autor.