Seful Administratiei Finantelor Publice din Siret risca destituirea din functie

Astfel, In urma unor sesizAri Si a verificArilor ulterioare, s-a constatat cA Seful AdministraTiei FinanTelor Publice OrASeneSti (AFPO) din Siret, Mihai Livadaru desfASura activitATi incompatibile cu calitatea lui de director al unei subunitATi fiscale a DGFP.

Ostafi susTine cA Seful AFPO Siret este administratorul unei firme prin care comercializeazA piese auto second-hand, bAuturi alcoolice Si alte produse. Astfel, firma Total Plus SRL, ce deTine trei magazine In Siret Si douA In GrAmeSti, Il are ca proprietar pe Liviu Lovadaru, fratele Sefului AFPO Siret, dar cA acesta a plecat In Italia, iar administrarea a fost transferatA lui Mihai Livadaru. Magazinele funcTioneazA atIt In municipiul Siret cIt Si In comunele Invecinate. Faptul cA el este administrator al acestor magazie Il face pe Mihai Livadaru sA fie incompatibil cu calitatea lui de funcTionar public Si Sef al AdministraTiei FinanTelor Publice OrASeneSti din Siret, a spus Liviu Ostafi. El a mai precizat cA tot In urma unei sesizAri, de aceastA datA venitA din partea Inspectoratului de PoliTie JudeTean Suceava, s-a constat cA Mihai Livadaru Tinea evidenTa contabilA a firmei cu capital italian Bio Bucovina SRL Siret. AvInd In vedere toate aceste nereguli constatate In activitatea Sefului AFPO Siret, conducerea DGFP Suceava a dispus ca toate magazinele administrate de Mihai Livadaru sA fie verificate de inspectorii fiscali Si sA se stabileascA dacA operaTiunile comerciale desfASurate de acestea au fost legale.

SituaTia lui Mihai Livadaru a fost adusA la cunoStinTa Comisiei de DisciplinA din cadrul DGFP Suceava, care ar urma sA InceapA o serie de verificAri suplimentare. Ori se ocupA de serviciu, ori se ocupA de firme, a conchis directorul DGFP Suceava.