AmInare In procesul DIrja versus consilierii locali din Scheia

DIrja a dat In judecatA Sase consilieri, din care doi de la PNL, doi de la PUR, unul de la PD Si unul PSD, dupA ce respectivii l-au acuzat cA a folosit In interes personal beneficiarii venitului minim, cA vine bAut la serviciu Si cA are o atitudine necorespunzAtoare In reuniunile deliberativului local. DIrja respinge acuzaTiile Si le solicitA celor 6 daune morale In cuantum de 200 de milioane de lei de fiecare. Luna trecutA, 10 din cei 15 aleSi din Scheia au votat din aceleaSi motive, pentru demiterea viceprimarului DIrja, iar prefectul PNL de Suceava, Orest Onofrei, a solicitat revocarea hotArIrii, despre care a apreciat cA este ilegalA. Cum consilierii din localitatea limitrofA Sucevei nu au revenit asupra deciziei, prefectul se va adresa instanTei de contencios administrativ. Starea tensionatA existentA Intre Consiliul Local Si executivul din Scheia a intervenit la Inceputul anului, dupA ce primarul PD Vasile Andriciuc Si viceprimarul DIrja au anunTat cA fac demersuri pentru stabilirea legalitATii In ceea ce priveSte tranzacTiile cu terenuri efectuate din 1997, de cInd prin diverse schimburi de teren, In comunA a fost construit un cartier de vile.