15 mai-ultima zi de depunere a declaratiilor de venit global pentru anul 2004

AceeaSi sursA precizeazA cA Intre 1 Si 15 aprilie, contribuabililor le vor fi transmise acasA, prin poStA, formularele de declaraTii de venit global, declaraTiile speciale, ghidul de completare a documentelor, precum Si plicul destinat trimiterii declaraTiilor la organul fiscal. TotodatA, finanTiStii suceveni recomandA contribuabililor sA aStepte primirea la domiciliu a formularelor de declaraTii de venit, pentru a evita deplasArile inutile la sediile administraTiilor fiscale.