PUR Suceava a depasit cota de semnAturi pentru introducerea votului uninominal

Asta In condiTiile In care targetul era de 5.000 de semnAturi. Sub sloganul: Adio liste! Alege omul! PUR Si simplu, PUR a demarat In data de 7 martie campania de strIngere a celor 100.000 de semnAturi necesare susTinerii iniTiativei legislative de introducere a votului uninominal. ModificArile tipului de scrutin pentru alegerea deputaTilor Si senatorilor va deschide calea de trecere de la politician la om politic, de la individ la cetATean, de la acTiunea politicA neeficientA la acTiunea politicA raTionalA Si pragmaticA. Prin mAsurile prevAzute de noua lege, actorul politic va fi mai preocupat sA ia legAtura cu oamenii care l-au ales, va fi mai interesat de a face dovada calitATilor Si pragmatismului sAu, iar cariera sa politicA nu va mai depinde de poziTia sa In sistemul de relaTii intrapartinice. Prin adoptarea modificArilor propuse omul politic va fi rAspunzAtor de acTiunile sale In faTa celor care l-au ales, Intr-o mAsurA mai mare decIt In faTa partidului. Alegerea membrilor Parlamentului se va realiza prin Imbinarea a douA tipuri de scrutin: scrutin uninominal pentru alegerea senatorilor Si a unui numAr de deputaTi egal cu cel al senatorilor Si scrutin de listA pentru restul de listA pentru restul de deputaTi. Apreciem cA aceastA Imbinare a celor douA tipuri de scrutin este soluTia cea mai potrivitA deoarece ImbinA interesul cetATenilor cu interesul partidelor, a declarat Gheorghe.