Liderul tinerilor democraTi suceveni numit director interimar la Casa de Pensii

Prefectul Orest Onofrei a declarat cA Robert Marian, care In prezent este inspector In PrimAria Sucevei, ISi va prelua noul post cel mai probabil la Inceputul sAptAmInii viitoare. Liderul tinerilor democraTi Il va Inlocui la Casa de Pensii pe Gheorghe Straton, care ISi va lua transferul la nou InfiinTata DirecTie GeneralA de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului, subordonatA Consiliului JudeTean. Prefectul Onofrei a mai spus cA Si la AgenTia JudeTeanA pentru Ocuparea ForTei de MuncA va fi numit un director executiv interimar, In persoana lui Constantin SuvAr. Acesta o va Inlocui pe Mihaela Ichim. De la schimbarea puterii politice, au mai fost desemnaTi Sefi interimari Si la alte instituTii publice din judeT, printre care se numArA DirecTia SilvicA, DirecTia AgricolA, DirecTia de FinanTe, Oficiul de Cadastru Si Inspectoratul Scolar.