Fostul senator PSD PrisAcaru: Avem nevoie de sInge proaspAt

PrisAcaru a Incercat sA explice auditoriului cA nu este o tragedie faptul cA PSD a pierdut alegerile Si cA opoziTia reprezintA o stare de normalitate ca Si guvernarea. El a opinat cA organizaTia municipalA Suceava a PSD are nevoie de sInge proaspAt , de tineret, de oameni curaTi cu idei noi, de unitate. Fostul cancelar al Germanei, Adenauer, preSedinte al Uniunii CreStin Democrate a spus un mare adevAr Si anume cA e mai uSor sA Tii ImpreunA un sac de fluturi decIt unitatea unui partid, a spus PrisAcaru. El a precizat cA trebuie lAsatA deoparte aroganTa Si Infumurarea pentru a ne apropia de oameni Si de preocupArile lor Si cA ar trebui InlocuitA birocraTia cu munca politicA Si lucrul direct cu oamenii. SA nu credeTi cA viitorul vot va fi neapArat un vot negativ. Trebuie sA luptAm, sA ne organizAm pentru a cIStiga voturile prin politica pe care o construim, i-a avertizat PrisAcaru pe social- democraTii suceveni. Deputatul Bejinariu Si-a asumat rAspunderea faTA de rezultatele slabe din alegeri alAturi de organizaTia municipalA Suceava a PSD Si a amintit colegilor sAi cA trebuie sA se afle In permanenTA In campanie electoralA. E important sA spunem lucrurilor pe nume, sA ne mobilizAm. Trebuie sA fi atenTi In viitor la ce alianTe facem pentru cA trebuie sA fim conStienTi cA un partid singur e foarte greu sA deTinA puterea. Trebuie sA ne gIndim din timp cu cine ne asociem, a spus Bejinariu.